دامغان 1

فرهنگی - هنری - ادبی

بازدید معاون سیاسی اجتماعی

 

فرماندار جناب آقای مویدی زاده

 

وسرکار خانم ایمانیان کارشناس امور بانوان

 

 از نمایشگاه خورشید ولایت مرکز شماره یک دامغان

 

وراهنمایی های ارزنده ایشان

 

 

در پایان بازدید نیز جناب اقای مویدی زاده جلسه ای

 

با مربیان کانون ومربی سیار روستایی دامغان داشتند.

 

 

 

برگزاری  ایستگاه نقاشی

 

در مسیر راهپیمایی

 

 

 

 

امروز نیز 170 دانش آموز از مدارس

پسرانه شهید منتظری و دخترانه شاهد

از نمایشگاه مرکز ما بازدید کردند .

 

حضور محترم مدیر کل محترم استان جناب آقای جمال

وکارشناس مسئول فرهنگی سرکار خانم  معدنی

وکارشناس فرهنگی سرکار خانم پارسا

در مرکز شماره یک دامغان به روایت تصویر

 

 

 

 

جشن انقلاب مرکز شماره یک دامغان

و حضور مدارس فرهنگ ومرصع یزدانی

وتعداد300دانش اموز