دامغان 1

فرهنگی - هنری - ادبی

روز 19 مهر در مرکز یک دامغان 

 

در این روز مدارس ولایت وبنت الهدی در چندنوبت به طور جداگانه 

و از مقاطع مختلف  از مرکز

بازدید کردند وبرنامه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

ایستگاه معرفی کانون  وفعالیت های آن 

ایستگاه نمایش فیلم  

ایستگاه قصه گویی

ایستگاه نقاشی 

ایستگاه نماز وحجاب :در این ایستگاه دانش اموزانجملاتی

نیمه تمام راکامل می کرند.

در این روز نزدیک به 150دانش اموز از مرکز بازدید کردند.

picture 002.jpg

picture 005.jpg

picture 017.jpg

picture 018.jpg

picture 008.jpg

 

 

picture 007.jpg

picture 009.jpg

 

 

 

روز 18 مهر و مرکز یک دامغان 

 

 در این روز مرکز یک دامغان با همکاری اداره ی ورزش وجوانان

و نیروی انتظامی اقدام به برگزاری ایستگاه نقاشی

در مسیر همایش پیاده روی خانوادگی کرد 

بچه ها نقاشی کرند و با کانون وفعالیت های آن نیز آشنا شدند.

picture.jpg

 

picture 132.jpg

picture 137.jpg

picture 122.jpg

picture 116.jpg

 

روز 17مهر و مرکز شماره یک دامغان 

 

به مناسبت این روز مرکز شماره یک دامغان

 

اقدام به برگزاری جشنی بزرگ  در سالن ارشاد کرد 

 

این جشن با همکاری  شرکت دانش یار

 

 

مدار آفرین اجرا شدواز قبل در سطح شهر

 

اطلاع رسانی شده بود 

 

وتعداد 500نفر در جشن شرکت کردند

 

 که اعضای کانون ودانش اموزان این شهربودند

 

برنامه های اجرایی دراین روز به شرح ذیل بود:

 

قرائت قران  

 

سخنزانی مهندس عراقی

 

موسیقی های شاد

 

سرود اعضای کانون

 

سخنرانی آقای مجتبی ایمانیان از شورای شهر دامغان 

 

نمایش خلاق 

 

مسابقه 

 

معرفی کانون وفعالیت های آن 

 

جایزه 

 

 پذیرایی 

 

واطلاع رسانی برنامه ی اجرایی در صداوسیمای استان سمنان 

 

picture 079.jpg

picture 090.jpg

picture 091.jpg

picture 105.jpg

picture 092.jpg

picture 094.jpg

picture 102.jpg

 

picture 100.jpg

picture 107.jpg

 picture 110.jpg

picture 112.jpg

 

روز 16 مهر

 

 مرکز یک دامغان 

 

به مناسبت این روز جشنی با شکوه با مشارکت

 

 دبستان شاهد دختران برگزار کرد و

 

مربیان  مرکز  در مدرسه حضور پیدا کردندو 

 

 برنامه های مختلفی اجرا شد

 

که به شرح ذیل می باشد:

 

بیانیه روز جهانی کودک خوانده شد وشعار این روز سر داده شد 

 

معرفی کانون وفعالیت های آن 

 ایستگاه قصه گویی 

ایستگاه خوشنویسی

ایستگاه سفال 

ایستگاه ادبی ونامه نویسی به کودکان غزه 

معرفی مرکز آفرینش های ادبی و ودعوت ا

ز دانش آموزان جهت عضویت در بخش مکاتبه ای 

بازی و...............

 

 

 

picture 053.jpg

 

 picture 014.jpg

picture 054.jpg

 picture 034.jpgpicture 077.jpg

picture 019.jpg

 

picture 017.jpg

 

برنامه های اجرا شده در هفته دفاع مقدس در مرکز شماره یک دامغان :

 

 * معرفی  وقایع وایام دفاع مقدس
 
8.jpg
 
* معرفی کتاب های دفاع مقدس برای اعضا کودک ونوجوان
 
12.jpg
 
* معرفی شخصیت شهدای مرکز
 
7.jpg
 
 
 
 
 
5.jpg
 
 
* نمایش فیلم دفاع مقدس با عنوان روی ماه راببوس
 
 
4.jpg
 
* نقد وبررسی فیلم روی ماه راببوس
 
* فضاسازی مرکز
 
3.jpg
 
* قصه گویی با موضوع دفاع مقدس (کوچه صمصام قصه گویی شد)
 
1.jpg
 
* اعضا درکلاس خاطره گویی شرکت کردند وخاطراتی که از بزرگترهای خود درباره جنگ شنیده بودند برای دوستانشان تعریف کردند
 
11.jpg
 
و برنامه ادبی :
 
* جمله ی نیمه تمام اگر من یک رزمنده بودم به اعضا کودک داده شد وآنها این جمله را تکمیل کردند
 
* مربی خاطره ای از شهدای دفاع مقدس مرکز راتعرف نموده واعضا ان رابه شکل داستانی نوشتند.
 
6.jpg
 
و برنامه هنری :
 
* مربی درباره ی المان های دفاع مقدس توضیح داد واعضا کتبیه ای با نقش های برجسته درست کردند.
 
2.jpg
 
 
* اعضا درکلاس خوشنویسی با خطی زیبا جملاتی درباره دفاع مقدس نوشتند.