دامغان 1

فرهنگی - هنری - ادبی
بحث کتاب یکی از فعالیتهایی است که درمرکز شماره یک دامغان

با هدف توسعه وترویج کتاب خوانی واهدافی که دراین فعالیت وجوددارد 

برای  دوگروه سنی کودک ونوجوان به طور منظم برگزارمی شود

برای داشتن برنامه ای منظم وسیردار کتاب هایی که درآن آموزش مهارت زندگی وجود دارد

در نظر گرفته شده تا باکمک آن این مهارت نیز غیر مستقیم آموزش داده شود.

نام  تعدادی از کتاب ها ی در نظر گرفته شده برای فصل پاییز :

 

کرم سه نقطه 

 

کلاغ خنزر پنزری 

 

خفاش دیوانه 

 

ماجرای شیری که غمگین بود 

 

هی با من دوست می شوی 

 

خشم قلمبه 

 
 

بهمناسبت ایام الله محرم مرکز شماره

یک دامغان فضای کتابخانه 

خودراعاشواریی کرد و برنامه های اجرایی

  در هر روز به شرح ذیل  می باشد :

 

-ایستگاه شعرخوانی عاشواریی 

 

picture 001.jpg

 

-معرفی کتاب های عاشورایی (بزرگترین دختر عالم)

 

picture 002.jpg

 

-مسابقات عاشورایی هرروز با سوالات متفاوت 

 

picture 003.jpg

 

-نمایشگاه کتاب های عاشورایی

 

 

picture 011.jpg

 picture 014.jpg

 

picture 015.jpg

 

-معرفی وقایع وایام 

 

-برپایی برنامه زیارت عاشورا وشرکت درمراسم عزاداری 

 

-فضا سازی مرکز و استفاده از نوشته هاو بنرهای عاشورایی

 

برای ایجاد فضایی روحانی و معرفتی عاشورا.....

 
مرکز شماره یک دامغان در راستای توسعه وترویج کتابخوانی 

در پایان مهرماه اسامی اعضایی که بالاترین امانت کتاب رادراین

ماه داشتند روی پانل کتاب خوانان برتر نصب کرد وجهت تعامل با

خانواده این اعضا وتشویق آن ها پیامک های فرزند کتاب خوان شما را برای

خانواده این اعضا فرستاد ....

 

picture 021.jpg

 
یکی از فعالیت های مرکز یک دامغان درراستای توسعه وترویج کتابخوانی درفصل تابستان

تعامل با خانواده هابود 

مربی از قبل در پانل مرکز اطلاع رسانی لازم رادرباره ی این طرح داده سپس فرم هایی

تهیه شد واعضا کتاب را امانت می بردند وبا نظارت خانواده

خلاصه ای از کتاب نوشته می شدو والدین انتقادات وپیشنهادات خودرابه مربی انتقال می داند.

دراین طرح نزدیک به 100عنوان کتاب خلاصه شد و اعضایی که بیشترین خلاصه راانجام داده بودند

تشویق شدند.

picture 2363.jpg

 

picture 2364.jpg

 
مرکز شماره یک دامغان درراستای توسعه وترویج کتابخوانی برای اعضا

دخترو پسر کودک ونوجوان برنامه ای مدون وهدفمند دارد

که تعدادی از این برنامه های اجرایی

در طول تابستان به شرح ذیل بوده است:

 

1-روخوانی کتاب یکی از برنامه های هرروزه ی کانون بود

که اعضا بعداز مطالعه داستان نقاشی از کتاب ویا خلاصه آن رامی نوشتند

وبه مربی تحویل می دادند.

 

2-معرفی کتاب به صورت دیواری برای اعضا نوجوان وکودک 

picture 2209.jpg

picture 2147.jpg

3-اعضا کتاب های داستانی مانندمهمان های ناخوانده،قلب مترسک ،

گوسفندی که عصبانی بود و...را روخوانی وباشخصیت در داستان آشنا شدند

وشخصیت های داستان را به صورت ماسک ویاقاب عکسی از شخصیت درست کردند.

 img_3787.jpg

 picture 017.jpg

4-بحث کتاب با عنوان (یک داستان ،یک عنصر )این کلاس برای

اعضا نوجوان اجرامی شود.

picture 2208.jpg

وبحث کتاب برای اعضا کودک 

picture 2141.jpg